desktop-14x5-apac-03

Poland, Warsaw, Henkel Consumer Brands

Senior Net Revenue Manager

W Henklu, możesz zmieniać zasady gry i rozwijać swoją karierę. Uwolnij ducha przedsiębiorczości, realizując swoje pomysły w globalnym zespole. Nasze wiodące marki i technologie wraz z naszymi odnoszącymi sukcesy biznesami, zapewnią niezliczone możliwości rozwoju Twoich umiejętności i odkrywania nowych ścieżek. Twoja kariera w Henklu przyczyni się do bardziej zrównoważonej przyszłości jednocześnie rozwijając się w naszej żywej, zróżnicowanej kulturze zaufania i przynależności. Jeśli chcesz rzucić wyzwanie statusowi quo, dołącz do naszego zespołu pionierów i naznacz z nami swój ślad w przyszłości.

Do you dare to make an impact?

TWOJA ROLA

 • Aktywnie współtworzy strategię budowania przyszłych przychodów i zysku Henkel Consumer Brands w zakresie Net Revenue Management- cen, promocji, warunków handlowych, asortymentu
 • Tworzy zmotywowany i silny zespół NRM oraz zarządza nim w celu dostarczenia narzędzi, rekomendacji, procesów, czy szkoleń dla zespołów Henkel Consumer Brands w zakresie NRM
 • Zarządza procesem efektywnego wdrażania podwyżek, współtworzy długoterminowe cele cenowe dla najważniejszych marek i produktów
 • Analizuje efektywność głównych działań i inwestycji pod kątem wygenerowanych przychodów i zwrotu z inwestycji
 • Dostarcza wybrane cykliczne analizy, raporty a także narzędzia pomagające w ocenie efektywności działań Henkel Consumer Brands

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI

 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, z czego 2-3 na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, finansowe, ekonometryczne)
 • Silne umiejętności komunikacyjne, pozytywne podejście
 • Radość z pracy z liczbami, osoba z silną umiejętnością analitycznego myślenia.
 • Umiejętność zarządzania zespołem i jego motywowania
 • Umiejętność czytelnego przedstawienia rekomendacji i przekonania do nich
 • Strategiczne myślenie
 • Biegła znajomość Excel, preferowana znajomość Power BI
 • Biegła znajomość angielskiego

Henkel jest pracodawcą zapewniającym równe szanse. Decyzje o zatrudnieniu podejmowane są w oparciu o doświadczenie zawodowe, kompetencje i umiejętności Kandydata, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

JOB ID: 23048896
Contract & Job type: Full Time, Regular
Contact information for application-related questions: hrpoland@henkel.com
Please do not use this email address for sending your application or CV. To apply, please click on the "Apply Now" button below. Applications sent via e-mail will not be accepted.
Poland_Brandbar_1460x142
Performance bonus / Incentives
Performance bonus / Incentives Healthcare Coverage / Medical insurance
Healthcare Coverage / Medical insurance Life Insurance
Life Insurance Discounted accesss to Henkel products
Discounted accesss to Henkel products Smart work/ Flexible working arrangement
Smart work/ Flexible working arrangement International career opportunities
International career opportunities Multisport subvention
Note: Perks might vary depending on the job grade.